Distribution og tryk af kirkeblade

Fokusér kun på indholdet – vi står for tryk og distribution af jeres kirkeblade 

Hos Kirkebladet.nu har vi optimeret processen med tryk af kirkeblade og I får mulighed for at blive en del af vores attraktive distributionsaftale med POST NORD. Det giver jer en stor økonomisk fordel.

Kvalitetstryk

Med strømlinede arbejdsgange sikrer vi korrekt tryk og færdiggørelse af jeres kirkeblade.

Distribution med Post Nord

Kirkebladene er fritaget "Nej Tak"- ordningen og distribueres med Post Nord til sognets husstande

Kirkeblade distribueres med Post Nord

Hvorfor bruge trykte og printede kirkeblade?

Både som menighedsråd og som sognepræst har I mange forskellige opgaver, som kræver jeres tid og opmærksomhed.

En vigtig opgave er at formidle informationer og oplysninger fra kirken til sognebørnene om kirkelige handlinger, aktiviteter og arrangementer.

Det er en rigtig god måde at formidle de informationer via et kirkeblad, som lander i postkassen ved alle sognets husstande.

Et kirkeblad er fritaget for ”Nej Tak” ordningen, og vi kan tilbyde jer at blive en del af vores attraktive distributionsaftale, hvor vi sørger for, at jeres kirkeblad bliver omdelt med POST NORD til en særdeles attraktiv pris. 

Kirkeblade kan laves både som kirkeblade og som sogneblade. Jeres budget bestemmer, om løsningen ender som et kirkeblad i et enkelt design og med få sider – eller som et decideret magasin – mulighederne er uendelige, og valget jeres.

Kommunikation via trykte medier er en effektiv måde at nå din målgruppe på.

Midt i en digital tidsalder finder alle aldersgrupper mulighed for fordybelse i det trykte medie – og blandt andet derfor er et kirkeblad den optimale kommunikationsform, når det gælder artikler til fordybelse.

Samtidig er det en enestående måde at kommunikere en aktivitetskalender, som der er god sandsynlighed for vil blive gemt til senere.

Kirkeblade med grøn samvittighed

FSC certifikat og Svanemærke

Vores mål er at producere og distribuere de kirkeblade, vi producerer, med så lav påvirkning af vores fælles miljø som muligt.

Derfor arbejder vi målrettet for at reducere miljøpåvirkningen af vores kirkeblade. Vi har valgt, at alle de blade, vi producerer, skal være FSC-certificeret og Svanemærket.

Vi har valgt netop denne kombination, da det efter vores overbevisning er den bedste måde at sikre lavest mulig miljøpåvirkning både eksternt i forhold til produktion af papir, distribution med videre – og internt i vores produktion.


FSC-certificeringen sikrer, at det papir, der anvendes i produktionen, er fremstillet bæredygtigt og under ordnede forhold. Der er dokumenteret sporbarhed fra træerne, der anvendes til produktion af papiret, bliver plantet, og indtil det papir, der kommer ud af træerne, lander på vores trykkeri.

Svanemærket er Nordisk Råds miljømærke.
Det dokumenterer, at der er ordnede forhold på trykkeriet, og at alt, der anvendes i produktionen, er så miljøvenligt som muligt.

Svanemærket kræver, at alt papir, trykfarve og andre hjælpemidler, der anvendes i produktionen, overholder nogle specifikke krav, ligesom der er krav til virksomhedens emissioner og energiforbrug.

Kravene til Svanemærket skærpes løbende, og målet med Svanemærket er at sikre så høj en standard ved producenten, at kun en begrænset del af virksomhederne opfylder kravene. Bliver andelen af virksomheder, der kan leve op til kravene, for stor, skærpes kravene.

 

Vi vil gøre en forskel

Vores ambition er at være den leverandør, I vælger, hvis I vil være sikre på, at kirkebladet fra jeres sogn produceres så miljøvenligt som muligt.

Ud over FSC-certificeringen og Svanemærket tilbyder vi også:

Jeres kirkeblad kan CO2-kompenseres.
Det betyder, at vi opgør, hvor stor CO2-udledning, der genereres ved produktion og distribution af kirkebladet.

Vi køber efterfølgende kreditter for den mængde. Beløbet bruges til et navngivet projekt, som har til formål at reducere CO2-udledningen globalt.

Vi har indtil videre støttet et geotermisk projekt på Sri Lanka og et dæmningsprojekt i Brasilien.

I øjeblikket går pengene til et vindmølleprojekt i Indien, der skal give grøn energi til 25.500 husholdninger hvert år.

kirkeblade på cradle to cradle

I kan vælge at få jeres kirkeblade cradle-to-cradle
(C-t-C) certificeret.

C-t-C – eller ”Vugge til Vugge” – er en tankegang med fokus på produktets livscyklus.

Tanken er, at alt skal indgå i et kredsløb, og at alle ressourcer genanvendes, og at affald som udgangspunkt ikke eksisterer.

Alle råvarer, der anvendes i C-t-C produkter, kan således genbruges eller nedbrydes uden, at der genereres reststoffer eller affald.

Vil du vide mere om jeres muligheder, eller har I spørgsmål til miljømærkning af kirkeblade, så kontakt Erik på 23 665 216.